Verzoek voorlopige teruggave

Verzoek voorlopige teruggave van het rijbewijs

In beginsel dienen we zowel een klaagschrift, als een verzoek tot voorlopige teruggave van het rijbewijs voor u in. Dit laatste is een verzoekschrift, gestuurd naar de Officier van Justitie. Daarmee hebt u twee kansen op teruggave van het rijbewijs. Slaagt het verzoekschrift niet, dan is er namelijk nog altijd de behandeling van het klaagschrift.

Bij het verzoek tot voorlopige teruggave van het rijbewijs is het van belang goed te beseffen dat het werk van de Officier gericht is op het bestraffen van overtredingen en misdrijven. Dat betekent dus dat de Officier niet zomaar het rijbewijs aan u zal teruggeven. Een verzoek tot voorlopige teruggave van het rijbewijs moet dan ook erg goed worden onderbouwd.

Een verzoek tot voorlopige teruggave is doorgaans zinvol bij een invordering wegens snelheid of en vaak wegens alcohol. Dit is anders als recidive een rol speelt. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat uw rijbewijs in de afgelopen 5 jaar eerder is ingevorderd geweest, of dat u forse snelheidsovertredingen in die periode hebt begaan. Ook als u met erg veel alcohol bent aangehouden of indien u geweigerd hebt om te blazen is een verzoek tot voorlopige teruggave van het rijbewijs doorgaans zinloos. In dat geval is het beter om alleen een klaagschrift in te laten dienen.

Onze ervaren verkeersrechtspecialisten kunnen u goed adviseren over het juiste plan van aanpak.

  Rijbewijs ingevorderd

  Ingevorderd rijbewijs snel terug?

  Verzoek tot teruggave rijbewijs zinvol?

  Is een verzoek tot voorlopige teruggave van het rijbewijs zinvol? Dan dienen we dit tegelijkertijd in met het klaagschrift. Het verzoekschrift gaat naar de Officier van Justitie, het klaagschrift gaat naar de rechtbank. Een voordeel daarbij is dat de beslissing op een verzoekschrift doorgaans al snel genomen wordt. Als u het rijbewijs op deze manier terug kan krijgen, dan is dat de vlugste methode.

  Mocht het nou zo zijn dat het verzoekschrift onverhoopt wordt afgewezen, dan is er nog de mogelijkheid dat de rechter beoordeelt of uw het rijbewijs terug mag krijgen. Daarvoor dienen we voor u een klaagschrift in. Het bijkomend voordeel is dat de rechter, in tegenstelling tot de Officier, een onafhankelijke afweging kan maken. Vaak komt het daarom voor dat als een verzoek tot voorlopige teruggave van het rijbewijs wordt afgewezen, de rechter toch oordeelt dat u het rijbewijs eerder terug krijgt.

  Zelf het verzoek tot teruggave opstellen

  Een verzoek tot voorlopige teruggave van het rijbewijs lijkt op zichzelf geen ingewikkeld document. Toch is het niet aan te raden zelf met het verzoekschrift aan de slag te gaan. De reden daarvoor is dat de inhoud daarvan aan uw dossier wordt toegevoegd. Als er in het verzoekschrift onhandige dingen staan, dan kan dit in uw nadeel zijn op het moment dat er later een klaagschrift wordt ingediend. Het klaagschrift is de enige en laatste kans op teruggave van uw rijbewijs, dus neem daarmee geen risico.

  Snel weer de weg op met een verzoek tot teruggave?

  Wij kunnen voor u een krachtig verzoek tot voorlopige teruggave van het rijbewijs opstellen en dit, samen met een klaagschrift, indienen. Daarmee worden alle argumenten om uw rijbewijs snel terug te krijgen zo goed mogelijk ingezet. U hebt daardoor de grootste kans om snel weer achter het stuur te mogen zitten.

  Wij adviseren in ieder geval niet te lang te wachten met het laten indienen van het verzoekschrift. Binnen 10 dagen neemt de Officier van Justitie een beslissing over uw rijbewijs. Die beslissing is in vrijwel alle gevallen dat u het rijbewijs niet eerder terug krijgt. Is de beslissing al gemaakt? Dan is een verzoekschrift niet meer zinvol, en hebt u nog maar één kans: het indienen van een klaagschrift. Het voordeel is dat een rechter er onafhankelijk naar kijkt. Het nadeel van een klaagschrift is echter dat dit door een rechter behandeld moet worden. Daardoor duurt het langer voordat u duidelijkheid krijgt over uw rijbewijs. Bij een relatief korte inhoudingstermijn, bijvoorbeeld van 2 maanden, is het wenselijk dat u zo snel mogelijk een beslissing krijgt. De snelste beslissing komt van de Officier van Justitie. Door vlug een verzoekschrift in te laten dienen kan u vaak een paar weken eerder al het rijbewijs terug krijgen.

  Als u op werkdagen met ons contact opneemt, dan wordt u direct geholpen. Binnen 24 uur kan het klaagschrift om het rijbewijs terug te krijgen dan al bij de rechtbank worden ingediend. Op die manier krijgt u zo vlug mogelijk het rijbewijs terug.

  Wij werken alleen met vaste prijzen. Op die manier weet u vooraf wat onze dienstverlening kost, zonder addertjes onder het gras.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)